Specialisten på renovering av betongkonstruktioner och ytskydd

Tecab Ytskyddsprodukter AB:

Huvudkontor:
Verkstadsgatan 2
753 23 Uppsala
Tel: 018-12 23 55
fax: 018-10 46 50

Kontor Stockholm:
Bärnstensvägen 16
141 34 Huddinge
Tel: 070-548 94 04

E-post:
stockholm@tecab.se
uppsala@tecab.se

Kontaktpersoner