top of page

Nyheter !

Tecab Byggkonsult AB har fått i uppdrag att tillståndsbedöma, projektera och ta fram förfrågningsunderlag med teknisk beskrivning för åtgärd till 2 st p-garage om totalt ca 5000 m²i Tullinge, Sthlm.

Projektstart våren 2021.

Stort tack för förtroendet Brf Akvarellen och
Bredablick Fastighetspartner !

Tecab Byggkonsult AB har fått i uppdrag att tillståndsbedöma, projektera, projektleda och ta fram förfrågningsunderlag med teknisk beskrivning för åtgärd till 1 st p-garage om totalt ca 1850 m² på Lidingö, Sthlm.

Upphandling Mars 2021.

Stort tack för förtroendet BroGripen AB !

Tecab Byggkonsult AB har fått i uppdrag att tillståndsbedöma, projektera och ta fram förfrågningsunderlag med teknisk beskrivning för åtgärd till 1 st Innergård i centrala Stockholm.

Stort tack för förtroendet !

bottom of page