top of page

Projektering

När det är klargjorts vilka eventuella skador konstruktionen har utifrån undersökningen/ besiktningen, tas ett förfrågningsunderlag fram, den innehåller en teknisk beskrivning (TB), konstruktionsritningar, administrativa föreskrifter (AF), karteringsritningar samt eventuella arkitekthandlingar.

Vid behov söks bygglov.

Därefter sänds handlingarna, förfrågningsunderlaget ut till lämpliga entreprenörer.

Tecab Byggkonsult hjälper Er genom projektet och bistår även som byggledare om så önskas.

Det går även att välja delar av ovan !

bottom of page