top of page

PROJEKT

Balkonger

Det finns många typer av betong-balkonger exempelvis , enskikts eller tvåskikt, utkragande eller indragna.

I det här fallet är det stålramsbalkonger med karbonatiserad betong, dåliga täckskikt och stora rostangrepp på balkarna.

Här fanns det inget annat att göra än att bila ned betongen i sin helhet, förstärka balkarna, blästra och rostskyddsmåla för att slutligen gjuta om balkongen som en enskiktsbalkong.

Garage, P-däck

2 plans garage på Drakenbergsgatan i Stockholm ca 15 000 m² med stora skador på betonggolv, pelare och väggar.

Till all betongsanering användes vattenbilning, armering kompletterades och ny betong gjöts.

Ytskydd bestod av karbonatiseringshämmande färg på tak, väggar och pelare, på golven installerades ett halkskyddat härdplastgolv av polyuretan.

Innergårdar

Ett normalt äldre gårdsbjälklag bärs upp av stålbalkar, på vars underflänsar den valvformade och troligtvis oarmerade betongen ligger upplagd.
Ett annat system bygger på att betongen gjöts horisontellt mellan stålbalkarnas underkant med en armering med ändkrok som har upplag på stålbalkarnas underfläns, ibland med täckskikt av betong på underflänsarna och ibland inte.
Över betongen brukar det ligga en fyllning, bestående av till exempel koksaska, sand och tegelkross.
Ovanpå fyllningen ligger det ytterligare ett betongskikt och ett tätskikt av asfalt.
Gårdar som är mellan 75 och 100 år gamla börjar livslängden ta slut.
Ett tag under den tidsperioden var det väldigt vanligt med koksaska som fyllning i innergårdarna. Det blir rena svavelsyran när den utsätts för fukt och äter sig genom materialen.
Vid läckage med ovan nämnda byggnadssätt kan nedbrytningen gå mycket fort !

bottom of page